Παιδικά τμήματα χορού (από 5 έως 14 ετών)
  • Ομαδικό Παιδικό Latin & Ευρωπαϊκών από 5 ετών έως 7 ετών Αρχαρίων & Μεσαίο

  • Ομαδικό Παιδικό Latin & Ευρωπαϊκών από 7 ετών έως 9 ετών Μεσαίο

  • Ομαδικό Παιδικό Latin & Ευρωπαϊκών από 7 ετών έως 10 ετών Αρχαρίων

  • Ομαδικό Παιδικό Latin & Ευρωπαϊκών από 9 ετών έως 12 ετών Αρχαρίων

  • Ομαδικό Παιδικό Hip-hop από 7 ετών έως 11 ετών

  • Ομαδικό Παιδικό Σύγχρονο από 7 ετών έως 11 ετών

  • Ομαδικό Προαθλητικό Latin & Ευρωπαϊκών από 11 ετών έως 14 ετών

 

Μέσο έκφρασης / Δημιουργική ενασχόληση / Άσκηση